b-laatu

2-laatu, talouslaatu ja B-laatu ovat tuotteita, joita käytetään yleisimmin toisarvoisissa tiloissa ja paikoissa. 2-laaduille, talouslaaduille ja B-laaduille ei ole tarkkaa laatumääritystä. 2-laatuna myydään sellaiset tuotteet ja erät, jotka eivät täytä 1-laadun laatuvaatimuksia.

2-laadun puutuotteissa vikoina ovat tyypillisesti jotain seuraavista:
– Oksaisuus, oksanreiät, halkeamat tai jokin muu vika raaka-aineessa
– Vikoja höyläyksessä
– Puutteita pintakäsittelyssä
– Vikoja ponttauksessa
– Tuote on kastunut
– Tuote on likaantunut

B-laatu tarkoittaa samaa kuin 2-laatu ja II-laatu

Talouslaadun tuotteissa viat ovat yleensä vähäisiä tai käytettävä raaka-aine on heikompilaatuista, kuin 1-laadun tuotteissa.

2-laadun, talouslaadun ja B-laadun tuotteet myydään edullisesti ja niistä saa rakennettua monenlaista halpaan hintaan. Hieman enemmän aikaa käyttämällä vikoja viat saa peittoon tai ne voi leikata pois.

B-laadun tuotteet myydään sellaisina, kuin ne ovat ja niillä ei ole palautusoikeutta.

Tuotteet