Talouslaadut ja B-laadut

Talouslaadut ja B-laadut ovat tuotteita, joita käytetään yleisimmin toisarvoisissa tiloissa ja paikoissa. Talouslaaduille ja B-laaduille ei ole tarkkaa laatumääritystä. B-laatuna myydään sellaiset tuotteet ja erät, jotka eivät täytä A-laadun laatuvaatimuksia. Lue lisää

Tuotteet