täyssärmäinen

Täyssärmäinen sahatavara on karkeapintaista puutavaraa, joka on sahattu tukin keskiosasta tai pinnasta, kuitenkin siten, että puutavaran kaikki neljä sivua ovat täyssärmäisiä.

Täyssärmäisten puutavaroiden koot

Täyssärmäinen sahatavara tarkoittaa niin lautoja, lankkuja, kuin parruja. Myymämme laudat ovat yleensä 22 mm paksuja ja leveydet 100, 125 tai 150 mm. Vaihtelevasti varastostamme löytyy myös eri kokoisia lautoja. Sahapintaisia täyssärmäisiä lankkuja emme varastoi, vaan lankut myymme mitallistettuina. Tilaamalla saamme toimitettua myös täyssärmäisiä lankkuja.  Yleisimmät varastoimamme parrut ovat 75×75 mm, 10×100 mm, 125×125 mm ja 150×150 mm. Tilauksesta toimitamme myös muita kokoja.

Puutavaran laadut

Suomen sahatavaran tuotannosta on noin puolet mäntyä ja puolet kuusta.

Sahatavaran laatuluokituksessa ulkonäkö ratkaisee laatuluokan. Oksien koko, määrä ja sijoittuminen ovat laatuluokittelun tärkeim­mät kriteerit.

Muita laatuluokituksessa tarkkailtavia tekijöitä ovat esimerkiksi halkeamat, vajaasärmäisyys, pihkakolot, kaarnarosot, kaarnakorot, vinosyisyys, latvamurtuma, lyly, muotoviat, värinmuutokset sekä sahatavaran käsittelystä johtuvat viat.

Laatuluokkia lajitellaan myös yhdistelemällä laatuluokkien ominaisuuksia, esim. kuusisahatavaraa lajitellaan yhdistelmäluokkaan ST (= US+V). Luokitukset perustuvat oksien sallittuun enimmäismäärään huonoimmalla yhden metrin osuudella, lapeoksien kokoon, syrjäoksien kokoon sekä muiden oksien kokoon ulkolappeella ja syrjällä.

Laatu US

Laatu US on korkein laatuluokka, joka sisältää tuotannosta lankeavan osuuden laatuja US I – US IV. Näistä US I laatu on korkein.

Laatu V (kvintta)

Tuotannosta lankeava V (kvintta) laatu.

Laatu VI (seksta)

Tuotannosta lankeavat laadut V (kvintta) ja VI (seksta) eivät jakaannu alalaatuihin.

Laatu VII

Sahatavara, joka ei ole laatuluokkaa US, V ja VI lajitellaan laatuluokkaan VII. Laadulle VII ei ole numeerisia arvoja. Kaikki puun ominaisuudet
on sallittu. Sahatavarakappaleen on kuitenkin pysyttävä koossa. Sahanterän on kosketettava pääosaa kappaleen pinnoista. On hyväksyttävää, että terä ei ole koskettanut yhtä kolmasosaa kappaleen pituudesta.

Täyssärmäisten sahatavaroiden käyttökohteet

Täyssärmäinen sahatavara soveltuu käytettäväksi näkyviin jäävissä kohteissa, mutta ei kuitenkaan kantavissa rakenteissa. Runkorakenteisiin suosittelemme mitallistettuja ja lujuusluokiteltuja tuotteita.

Puu ja ympäristö

Puu on ikiaikainen luonnon supertuote. Puuta on aina arvostettu sen saatavuuden, helpon työstettävyyden, lämmöneristävyyden ja kauniin ulkomuodon vuoksi. Puu on aito, uusiutuva ja ympäristöystävällinen luonnon tuote. Puutaloissa rakennusmateriaaleihin varastoituu hiiltä pitkäksi aikaa. Keskiverto suomalainen puuomakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia.

Puumestalta voit hankkia laadukasta puutavaraa kaikkeen rakentamiseen. Puutavara on PEFC-sertifioitua. Meiltä saat puutavaran halutessasi myös katkottuna ja kotiin kuljetettuna.

Tuotteet