ISPM 15

Puisen pakkausmateriaalin pitää täyttää ISPM 15 -standardin vaatimukset, kun sitä käytetään EU:n ulkopuolelle vietävien tuotteiden kuljettamiseen.

ISPM 15 standardi on YK:n maatalousjärjestö FAO:n laatima. Sen tavoitteena on estää metsä- ja puutavaratuholaisten leviämistä kansainvälisen kaupan välityksellä.

Standardin vaatimuksena on, että puinen pakkausmateriaali on

  • kuoretonta
  • käsiteltyä kasvintuhoojien torjumiseksi
  • merkittyä standardin mukaisella merkinnällä

Suomessa pakkausmateriaalin käsittely tehdään kuumennuskäsittelynä yleensä sahatavaran uunikuivauksen yhteydessä. Kaikki myymämme pakkauspuutavara on myös uunikuivattua, joten meiltä saat puutavarat tarvittaessa myös valmiiksi leimattuna.

ISPM15 -merkinnän saa tehdä puiseen pakkausmateriaaliin Ruokaviraston hyväksymä toimija. Edellytyksenä on, että pakkausmateriaali on standardin mukaisesti käsiteltyä. Merkintä sisältää IPPC-logon, toimijan maakoodin ja rekisterinumeron sekä käsittelymerkinnän koodin. Meiltä tämä löytyy.

Tuotteet