lankku

Lankku on tukista sahattua puutavaraa, jonka paksuus on vähintään 38 mm ja leveys vähintään 75 mm. Nykyisin rakentamisessa käytettävät lankut yleensä jatkojalostetaan karkeahöyläämällä eli mitallistetaan. Mitallistaminen tapahtuu höyläämällä sahatavarasta suurella syöttönopeudella jokaiselta sivulta noin 1 mm. Höyläysjälki on näinollen karkea, siinä on aaltomaisia harjanteita ja lisäksi tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita.

Mitallistettu lankku on yleensä paksuudeltaan 48 mm. Yleisimpiä lankkujen leveyksiä ovat 73, 98, 123, 148, 173 ja 198. Joskus saatavana on myös näitä leveämpiä lankkuja.

Sahatavarassa käytetään hyvin usein tuumakokoja. Yksi tuuma on noin 25 mm. Tästä ovat peräisin puhekieliset lankkujen koot kuten kakkoskakkonen (2″ x 2″, kakkoskolmonen (2″ x 3″), kakkosnelonen (2″ x 4″), kakkosvitonen (2″ x 5″), kakkoskutonen (2″ x 6″) ja kakkoskasi 2″ x 8″). Puutavaran pituusmittoina käytetään yleisesti jalka mittoja, joka on noin 30 cm (0,3048 metriä).  Yleisimmät varastopituutemme ovat välillä 3,6 – 6 metriä (300 mm välein).

Lujuusluokittelu

Rakennusten pystyrunkojen, lattioiden ja välipohjien rakenteissa käytettävä lankku on mitallistettua ja lujuuslajiteltua puutavaraa. Kantavissa rakenteissa käytettävä sahatavaran lujuus luokitellaan standardin EN 388 mukaisiin C-luokkiin. C24 lujuusluokka on Suomessa yleisimmin käytetty ja se sopii kantaviin rakenteisiin.

Valtaosa lankuista lajitellaan nykyisin kehittyneillä koneellisilla lujuuslajittelumenetelmillä kuten konenäkömittaus, ominaistaajuuden mittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimittaus. Perinteinen ko­neellinen lujuuslajittelumenetelmä on sahatavarakappaleen taivut­taminen, jonka perusteella saadaan kimmomoduuli ja tätä kautta sahatavarakappaleen lujuusluokka. Sahatavara voidaan lujuuslajitella myös visuaalisesti, jolloin tarkastellaan silmämääräisesti esi­merkiksi sahatavarakappaleen oksien määrää, sijaintia ja laatua sekä halkeamia, kieroutta, vääryyttä ja muita vikoja. Lisäksi tarkastellaan sahatavarakappaleen vuosiluston paksuutta.

Varastoimme tavallisesti vain lujuusluokan C24 lankkuja, koska se on yleisin lujuusluokka rakentamisessa. Muita lujuusluokkia on mahdollista saada tilaamalla.

Puutuotteiden CE-merkintä

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka osoittaa, et­tä rakennustuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin mukainen ja täyttää rakennustuotedirektiivissä esitetyt olennaiset turvallisuus ja terveellisyysvaatimukset.

CE-merkinnällä varustettua rakennustuotetta voi viedä ja myy­dä vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla. Markkinoille saatettavan CE-merkittävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan val­mistajan suorittamalla tehtaan sisäisellä laadunvalvonnalla sekä ilmoitetun laitoksen suorittamalla varmentamisella, tarkastuksella ja testauksella.

Puusta rakentaminen on aina ympäristöteko

Puu on ikiaikainen luonnon supertuote. Puuta on aina arvostettu sen saatavuuden, helpon työstettävyyden, lämmöneristävyyden ja kauniin ulkomuodon vuoksi. Puu on aito, uusiutuva ja ympäristöystävällinen luonnon tuote. Puutaloissa rakennusmateriaaleihin varastoituu hiiltä pitkäksi aikaa. Keskiverto suomalainen puuomakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia.

Myymämme puutavaran PEFC-sertifiointi takaa, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tuotteet